Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Periode van uitgifte en geldigheid informatiememorandum De mogelijkheid om participaties in de vennootschap te reserveren start op 01 mei 2022

De plaatsingsperiode loopt van 01 mei 2022 tot en met 31 augustus 2022. 
Nadat alle Participaties zijn uitgegeven verliest het informatie-memorandum zijn geldigheid.

01.

Structuur en doel

De participaties worden uitgeschreven voor de versterking van het werkkapitaal van de vennootschap. 

02.

Fiscale behandeling

Bij deelname aan de vennootschap is sprake van een gunstige fiscale behandeling.

03.

Terugbetaling

De gehele terugbetaling investering heeft plaats bij aflossing van de obligaties na 3 jaren.

Loop geen onnodig risico. Neem kennis van de inhoud van het gehele informatiememorandum of bel +31 (0)85 0705890

GEEN EMISSIEKOSTEN U kunt deelnemen in de vennootschap door het kopen van tenminste 1 participatie. Het betreft hier een obligatie met een nominale waarde van€ 10.000.

Investeren in obligaties JJH Identify BV, handelend onder de naam Again & Again

Vestiging Pelsestraat 5, 5256 AT Heusden

Tel: +31 (0)85 0705890
E-mail: Zie contactpagina